UNOHTUMATON TOOLCAMP-MATKA!

Tänä lukuvuonna kaikki Rajakylän koulun 1.-2. luokkalaiset ja alueen eskarit opettajineen osallistuivat Hyvinvointia koulupäiviin -STEAM projektiin. Haasteen saimme STEAM in Oululta, osana ToolCamp tapahtumaa. Opettajat ja oppilaat ottivat haasteen uteliaina ja innostuneina vastaan, ja syyslukukaudella käärimme hihat ja aloimme yhteisten suunnittelupalavereiden jälkeen hommiin!

ToolCamp-haasteista valitsimme teeman ’Hyvinvointi ja turvallisuus’, ja alateemoiksi kiusaamisen ehkäisemisen ja yksinäisyyden vähentämisen. Oppilaille haaste annettiin pienen näytelmän muodossa. Näyttelimme tilanteen, jossa kaksi lasta leikki koulun pihalla lapioilla ja ämpäreillä jättäen kolmannen lapsen leikin ulkopuolelle. Näytelmän jälkeen pohdimme oppilaiden kanssa pienryhmissä, miksi kolmas lapsi jätettiin leikin ulkopuolelle, miltä kustakin osapuolesta tuntui ja miten tilanne olisi voinut edetä kaikkia lapsia miellyttävällä tavalla.

Pohdintojen jälkeen siirrymme keksimään vaihtoehtoisia ratkaisuja kysymykseen: ’Millainen lelu tai peli kannustaisi oppilaita yhdessä tekemiseen?’. Ideoinnin tukena käytimme ajatteluapureita. Oppilaat saivat katsoa aina kaksi minuuttia kerrallaan yhtä ajattelun apuria (= Pelle Peloton, Karvinen, pieni vauva, koira, avaruusolio ja Suomen presidentti), ja miettiä, millaisen lelun tai pelin ko. apuri keksisi. Idea joko kirjoitettiin tai luonnosteltiin paperille piirtäen. Ideoinnin jälkeen kukin oppilas valitsi kaksi parasta ideaa ja esitteli ne omalle pienryhmälleen. Tämän jälkeen pienryhmät valitsivat keskustellen tai äänestäen lopullisen ratkaisuvaihtoehdon, jota lähdettiin innolla toteuttamaan.

Ja voi sitä tekemisen riemua! Haastavia tilanteitakin kohdattiin niin ryhmätyön teossa kuin materiaalien käytössä, mutta yhteistyöllä kaikesta selvittiin.

Kuvat 1-4. keksintöjen toteutuksessa hyödynnettiin monipuolisesti eri teknologioita ja materiaaleja

Kun työt oli tehty, oli aika esitellä ne koulun omilla ToolCamp -messuilla. Messuille osallistuivat koulun muut alakoulun oppilaat, ja oppilaskunnan jäsenet äänestivät työt, jota lähtivät edustamaan kouluamme toukokuun ToolCamp-messuille.

Koko vuoden uurastus huipentui Oulun Energia-areenalla pidettyihin ToolCamp-messuihin osana Amazing North tapahtumaa. Esi- ja alkuopetuksen projekteista mukana kisassa olivat pelit ’Pallotellaan yhdessä’, ’Hamsteripeli’ ja ’Ystävyyspeli’ (kuvat 5-7). Oppilaat esittelivät reippaasti töitään tuomareille, ja kyllähän kova uurastus lopulta myös palkittiin, sillä kotiin lähdettiin täysien palkintokassien kanssa!

Kuvat 5-7 Oppilaat olivat ylpeitä keksinnöistään, ja esittelivät niitä rohkeasti tuomareille

Projektin aikana opittiin niin matematiikkaa (peruslaskutoimitukset), ympäristöoppia (hyvinvointi-teema), teknologian käyttöä (mm. BeeBot) kuin ryhmätyötaitoja ja luovaa ongelmanratkaisua. Oppilaiden innostus säilyi läpi koko projektin, ja etenkin rakenteluvaihe koettiin motivoivana. Eskarilaisille yhdessä tekeminen koululaisten kanssa oli tärkeä kokemus. Ryhmien työskentely oli pääosin keskittynyttä, koska tuote oli itse ideoitu ja suunniteltu. Oppilaat työskentelivät noin 3 hengen ryhmissä aina kaksi oppituntia kerrallaan yhteensä 12 oppitunnin ajan. Projektin kesto ja ryhmäkoko koettiin tarkoituksenmukaiseksi.  Toisinaan oppimisen taidot olivat tosin koetuksella, ja haasteita kohdattiin erityisesti yhteisen kaikkia tyydyttävän ratkaisun neuvottelemisessa.

Oppilaiden yhteisöllisen työskentelyn lisäksi projekti kysyi myös opettajien saumatonta yhteistyötä. Opettajan tehtävänä oli strukturoida ja vaiheistaa työskentely ikätasolle sopivaksi sekä rajata, mikä idea on oikeasti toteutettavissa, mutta toisaalta myös tukea sopivan haastavan tavoitteen valitsemista, jotta oppimista tapahtuu. Me opettajat havaitsimme, että oppilaat tarvitsivat paljon tukea, jotta työskentelyn fokus säilyy.

Eräs opettajamme tiivisti projektin hienosti palautteessaan: ’Oppilaille mukaan tarttui aimo annos onnistumisen kokemuksia, omiin taitoihin luottamista uusissa tilanteissa sekä uuden oppimisen riemua.’ Tässä on hyvin kiteytettynä STEAM-pedagogiikan ydin 😊 .

Keksimisen, yhdessä tekemisen ja oppimisen riemu jatkukoon taas syksyllä!

Rajiksen poppoo: Essi Vuopala, Kaisa Hannila, Noora Savolainen, Pirjo Pukari, Marja Koivusipilä-Kinnunen, Heli Vuoti, Anu Pietilä, Piia-Riitta Marjala

Eskari-poppoo: Maarit Metsäntaus, Sini Ampuja, Laura Träskelin, Kaija Rissanen