Oppimis­kokonaisuus

Kestävä kehitys: Kodin ja koulun ekotekoja

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Tutkitaan ja keksitään konkreettisia keinoja, joilla voimme säästää energiaa kotona ja koulussa. Energiankulutuskorttien avulla arvioidaan laitteiden energiankulutusta. wwf.fi

Luokka-asteet

0–2.

Oppiainesisällöt

Äidinkieli, luonnontieto, kuvataide, matematiikka.

Taitotavoitteet

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, ajattelu ja oppiminen, osallistuminen ja vaikuttaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Arviointi

Itsearviointi esim. Qridi, vertaisarviointi – hyvän palautteen antaminen luokkakavereille, aineensisältöjen arviointi.

Työtavat

Tutkiminen, kirjaaminen, valokuvaaminen, tulosten tilastointi ja esittely.

Materiaalit ja laitteet

Lego tai jokin muu konkreettinen väline, kamera, tietokone.

Onnistumiset

Arjen hahmottaminen ja energian kulutuksen konkretisoiminen.