Oppimis­kokonaisuus

”unelmien rimppa”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaat suunnittelivat ja rakensivat pääasiassa kierrrätysmateriaalista suunnitelmansa pohjalta Unelmien välitunti -telineen/-tilan.

 

Luokka-asteet

1.-2.

Oppiainesisällöt

ÄI, KS, YM

Taitotavoitteet

Oppilas oppii toimimaan ryhmässä ja soveltamaan tietoa ja taitoja, joita esimerkiksi käsityön, kuvataiteen ja ympäristöopin sisällöissä käsitellään.

Arviointi

Valmis tuotos arvioitiin ja kaikista tuotoksista löydettiin vahvuudet. Koulun ”rimppamessuilla” oppilaat saivat tutustua töihin ja oppilaat olivat esittelemässä teoksia ständeillä. Lopuksi töistä sai äänestää suljetulla lippuäänestyksellä omasta mielestään parhaan työn. Päätettiin että 3 parasta työtä esiteltäisiin Toolcamp-messuilla.

Työtavat

Ryhmätyö, Askartelu, Käsityön tavat.
1. Oppilaat haastattelivat ekaluokkalaisia mikä olisi unelmien rimppa. Tiedon pohjalta ideoitiin teemaan liittyvää ulkoasua ja laitekohtaisia detaljeja. Haastatteluista nousi esim. viidakko, hämähäkki jne… laitteista liuút ja keinut muutamia sanoakseni. ”Field study”- vaihe päättyi kun oppilaat esittelivät omat haastattelutuloksensa ja ja 2D prototyypin rimpasta. 2D-proto tehtiin A2 kartongille leikkaa liimaa erivärisistä papereista keinoin. Protovaihe tuki jatkon 3D-mallinnoksen rakentamista.

Materiaalit ja laitteet

Perinteisiä käsityökaluja, saksia paperia jne… Rakennusmateriaalia, esim. kipsilevyruuvinauhaa. erilaisia suojaputkia yms. Dokumentointiin käytettiin iPad laitteita, joilla voi myös lisäksi esim Greenscreen toiminnolla sijoittaa oppilaiden kuvia telineeseen. Pahvista oli leikattu laaserilla valmiita seinäelementtejä.

 

Onnistumiset

Työ oli onnistunut kokonaisuus. Opettaja joutuu paljon opastamaan erilaisissa kiinnitys ratkaisuissa ja ehkä äänestys ja töiden ”paremmuusjärjestykseen” asettaminen voi olla joillekin lapsille emotionaalisesti vaikea tilanne.

Mitä muuttaisimme?

-Jättäisin äänestyksen pois ja kaikki pääsisivät mukaan messuille.