Oppimis­kokonaisuus

Kestävä kehitys: Ruuan matka lautaselle

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Mistä ruoka tulee? Tarkastele mistä ruoka tulee esim. puuro, maito, nakki, pinaattilettu. Selvitetään ruuan tuotantoketju. Ruuan alkutuotantoon tutustuminen ja rakentelu. Rakennetaan yhteinen maatila, jossa konkreettisesti nähdään oppilaiden valitsemien ruoka-aineiden alku/kasvaminen. Oppilaat tutkivat ja rakentavat valitseman ruokatuotteen tuotantoketjun esim. tehtaan/tuotantolinjan. Tarpeen mukaan käytetään lisättyä todellisuutta havainnollistamaan tai luomaan mielenkiintoa esitystä kohtaan.Tekevät prosessista ajatuskartan ja kirjoittavat tekstin ja tekevät infotekstin ja liittävät siihen kuvia.

Luokka-asteet

0–2.

Oppiainesisällöt

YM, AI, KU

Taitotavoitteet

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot työelämätaidot ja yrittäjyys.

Arviointi

Itsearviointi, ryhmäarviointi

Työtavat

Tiedon etsintä, kirjoittaminen, kuvaaminen, suunnittelu, rakentelu, lisätty todellisuus

Materiaalit ja laitteet

Askartelu- ja kierrätysmateriaalit, animaatio-ohjelma, AR-sovellus

Onnistumiset

Ymmärretään ruuan alkuperä.