Oppimis­kokonaisuus

”SUKELLUS SATUJEN MAAILMAAN”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Projekti kesti 3 viikkoa ja noin 20 tuntia. Siinä yhdistyivät sekä MOK että STEAM. Aluksi tutustuimme perinteisiin ns. klassikkosatuihin niitä lukemassa yhdessä lukuvaarin kanssa. Tämän jälkeen työskentelimme erilaisilla työskentelypisteillä. Teimme Bee Bot-lattiaroboteilla satuihin ja satuhahmoihin liittyviä tehtäviä toimintamatoilla. Oppilaat suunnittelivat ja keksivät pienissä ryhmissä omia satuhahmoja sekä sadun juonen. Ryhmien sadut kirjoitettiin muistiin sadutuksen työtavoilla eli aikuinen kirjoitti sadut oppilaiden kertoman perusteella. Näin saimme ryhmille käsikirjoitukset. Yhdellä toimintapisteellä oppilaat tekivät klassikkosatuihin liittyviä kirjoitus- ja lukemistehtäviä. Oppilaat askartelivat ryhmissä paperileiketyönä erilaisia materiaaleja käyttäen sekä satuhahmot että tapahtumapaikkojen taustat. Harjoittelimme pienissä ryhmissä Stop motion -animaatiosovelluksen käyttöä ja äänittämistä sillä. Tämän jälkeen oppilaat kuvasivat animaatiot omien satujensa pohjalta käsikirjoitusta ja satuhahmoja sekä taustoja hyödyntäen. Kokonaisuus huipentui animaatioiden ensi-iltaan, jossa kaikki animaatiot katsottiin yhdessä valkokankaalta.

Luokka-asteet

1.-2.

Oppiainesisällöt

Äidinkieli, käsityö ja kuvataide.

Taitotavoitteet

Ryhmässä toimiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Tarinan kerrontataitojen kehittäminen. Askartelutaitojen harjoitteleminen sekä erilaisten materiaalien työstäminen. TVT-taitojen vahvistaminen sekä Bee bot-lattiarobottien että Stop motion -sovelluksen käyttö ipadilla.

Arviointi

Oppilaat arvioivat päivittäin omaa oppimistaan sekä ryhmänsä toimintaa ns. peukkuarviointina. Opettajat ja ohjaajat arvioivat projektin etenemistä päivittäin ja muokkasi toimintaa tämän projektin edetessä koko projektin ajan.

Työtavat

Ryhmässä oppiminen, itsenäinen työskentely, opettajajohtoinen työskentely.

Materiaalit ja laitteet

Satukirjat, Bee Bot -lattiarobotit ja toimintamatot, askartelutarvikkeet; (paperit, pahvit, kankaat, puuvärit, vahaliidut, vesivärit, pullovärit) ipadit ja mikrofonit.

Onnistumiset

Oppilaat olivat erittäin innostuneita ja motivoituneita koko jakson ajan. Ryhmässä työskentely sujui pääosin mallikkaasti.

Mitä muuttaisimme?

Käyttäisimme vielä muutaman oppitunnin lisää animaatioiden viimeistelyyn.