Oppimis­kokonaisuus

”Runosta projektiksi, Ankkalammessa -Kirsi Kunnas”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Tänä vuonna vietetään Kirsi Kunnaksen 100 -juhlavuotta. Olemme Heikinharjun Luontokodolla koonneet teemaan liittyen ideoita sekä tuottaneet materiaalia, miten runosta saadaan tehtyä projektin muodossa laaja-alainen kokopäiväpedagoginen kokonaisuus.

Keskeisenä menetelmänä projektissa on sanataide ja sanataiteen ympärille on rakennettu STEAM -projekti.

https://www.thinglink.com/card/1854878942654104420

Luokka-asteet

0.-6.vuotiaat

Oppiainesisällöt

Kokonaisuus pitää sisällään mm. STEAMin osa-alueita (tiede, teknologia, insinööritaidot, taide ja matematiikka), kestävän tulevaisuuden opinvirran teemoja, liikuntaa sekä digipedagogiikka.

Taitotavoitteet

Tavoitteena projektissa on harjoitella teknologisten välineiden kuten Ipadin ja Bee-Bottien käyttöä. Projektissa harjoitellaan ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisua, koodaamista sekä kehollista ilmaisua, hienomotorisia taitoja sekä innovointiprosessia.

Arviointi

Projekti oli laaja-alainen, koska varhaiskasvatuksen ryhmät toimivat pienryhmissä saivat lapset olla osallisina toiminnassa. Kahoot -tietokilpailut jäivät Amazing Northin aikaan tekemättä, joten niitä voisi testata ja kokeilla myöhemmin ryhmissä.

Työtavat

Pienryhmäpedagogiikka, toiminnallinen oppiminen. Pisteellä koodattiin, innovoitiin ja ratkaistiin ongelmia. Lisäksi pisteellä olisi ollut mahdollisuus tehdä ryhmän kanssa leikkimielinen Kahoot -tietokilpailu.

Materiaalit ja laitteet

mm. Bee-Botit, Ipadit sekä luonnonmateriaalit

Onnistumiset

Lapset olivat aktiivisia toimijoita ja toiminnasta saatiin laaja-alainen kokonaisuus ja visuaalisesti näyttävä toimintapiste.

Runosta projektiksi kokonaisuudessa lapset pääsivät olemaan luovia, leikkimään, tutkimaan, käyttämään teknologiaa sekä kokeilemaan erilaisia ratkaisuja yhdessä toimien ja ongelmia ratkaisten.

Mitä muuttaisimme?

Teimme Thinglinkin toimintapisteestä, jotta ryhmät voivat palata projektiin ja saada siitä uusia ideoita teeman toteuttamiseen ryhmässä. Thinglinkissä on lisää vinkkejä ja ideoita projektin toteuttamiseen yksiköissä.