Oppimis­kokonaisuus

Avaruusseikkailu – toiminnallinen ilmiölähtöinen työpajaseikkailu

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Lapset tutustuvat avaruuteen liittyviin ilmiöihin monialaisesti eri oppiaineita hyödyntäen. Kokonaisuudessa tutustutaan ympäristöopin oppiainesisällöistä nouseviin avaruusteemaisiin ilmiöihin äidinkielen, kuvaamataidon, käsityön, musiikin ja liikunnan avulla. Keskiössä on toiminnallinen oppiminen. Oppiainekokonaisuus toteutetaan useamman viikon kestävänä työpajatyöskentelynä kerran tai pari viikossa. Kokonaisuus on suunniteltu 0-2 luokkalaisille. Kukin toimintaan osallistuva opettaja toteuttaa yhden työpajan. Kukin lapsi vierailee kerran jokaisessa työpajassa. Projekti kestää niin kauan, että kaikki lapsista muodostetut ryhmät (0-2- luokkalaisista muodostetut sekaryhmät toimivat tässä yhteydessä hienosti oppimista lisäten/tukien) ovat käyneet kaikissa työpajoissa.

Luokka-asteet

0–2.

Oppiainesisällöt

Ympäristöoppi: Aurinko ja sitä kiertävät planeetat. Asiasisältöön tutustutaan eri oppiaineita yhdistelevissä työpajoissa, jotka esitellään seuraavien oppiaineiden yhteydessä.

Paja 1. (Äidinkieli/ympäristöoppi): Luokan katossa aurinko ja planeetat (puhallettavat mallit) sekä pimeässä valoa heijastavia tähtiä. Keskustelu lähtee liikkeelle kattoa tarkkailemalla. Luokan pimentämällä lasten huomion saaminen on helpompaa. Keskustelun edetessä lapset voivat osoittaa oikeaa planeettaa taskulampulla. Sen jälkeen katsotaan intro edu.fi sivustolla olevasta ohjelmasta Aika ja avaruus – paikkani aurinkokunnassa. Tuokiossa keskitytään aurinkoon ja sitä kiertäviin planeettoihin. Ohjelmasta voi katsoa myös planeettojen esittelyn, sijoittelun, rakentelun ja lajittelun. Ohjelmien välissä toteutetaan avaruusjumppaa ja planeettalaulun leikkimistä. Lopuksi lapsille annetaan monistetehtävä, jossa planeetat nimetään aurinkokuntakuvaan. Lapsille voi lukea lisäksi/vaihtoehtoisesti lukea esim. Tildan tähdet: lasten omaa avaruuskirjaa. Siellä auringosta ja planeetoista kertovia kappaleita. (2. luokan ekstra: Tiedonhakeminen ja esitelmän laatiminen wordilla parityönä. Aiheena aurinko ja sitä kiertävät planeetat – toteutetaan erillään työpajoista.)

Paja 2. (Liikunta/musiikki): Musiikkiliikuntatuokio, jossa matkustetaan kuvitteellisesti avaruuteen raketilla. Matkalla raketti pysähtyy eri planeetoille, joissa erilaisia liikuntatehtäviä pareittain ja ryhmänä. Tuokio päättyy loppurentoutukseen rauhallisen avaruusmusiikin soidessa taustalla. (Tarkempi suunnitelma saatavana seikkailuun sopivien musiikkivalintojen kera)

Paja 3 ja 4 (Käsityö/kuvaamataito): Planeettojen ulkoisten tuntomerkkien tarkastelu – Lapset työstävät parityönä/ryhmätyönä kolmiulotteiset planeetat liisteröintitekniikalla (Tämä toiminta täytyy jakaa kahteen työpajaan, koska planeettojen tulee kuivua ennen niiden maalaamista.) (Tarkempi ohje liisteriplaneettojen valmistamiseen saatavilla) Ekstra/vaihtoehtoinen tekeminen: Lisäksi jokainen ryhmä voi työstää omaan luokkaansa ison avaruusseinän. Lapset maalaavat ensin ison vähintään kolmimetrisen rullapaperin ”avaruuden värein”. Sitä voi elävöittää tähdillä jne. Sen jälkeen lapset työstävät seinälle planeetat ja auringon. Ensin tutkitaan tietokirjoista, millainen kunkin planeetan pinta on ja minkä värisiä planeetat ovat. Sen jälkeen testaillaan eri tapoja työstää tietokirjojen kuvausta vastaavaa pintaa. Tekniikoina esim. sokerimaalaus, marmorointi, paperin ruttuaminen ennen maalausta, pinnan elävöittäminen liimalla ja suolalla jne.

Paja 5 (Musiikki): Laululeikit: Aurinko, tähdet ja kuu, Linnunratakaanon (rytmitys ja kaanon), Tuiki tuiki tähtönen (viittomilla ja englanniksi), Planeettalaulu (nimetään planeetat julisteen avulla ja opetellaan laulu. Huom. Pluto säkeen tilalla lauletaan: ”Nämä kaikki kiertävät aurinkoa”. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus keskustella siitä, ettei Plutoa enää nimetä planeetaksi. Rytmien yhdistäminen planeettoihin – avaruuden äänet? Kehorytmit ja rytmisoittimet helppo yhdistää musiikkipajaan tässä yhteydessä. (Tarkempi tuntisuunnitelma saatavana) Muita musiikkipajan avaruusteemaisia lauluja: Maapallo pyörähtää, Pikkuoravien kuuraketti

Taitotavoitteet

Avaruusseikkailun eri teemapajoissa toistuvat samat ilmiöt ja asiasisällöt. Tavoitteena on, että lapset muodostavat kokonaiskuvan avaruuden keskeisistä ilmiöistä kuten planeetoista ja auringosta leikkien, liikkuen, laulaen, tutkien, toimien ja ihmetellen. Keskiössä on toiminnallinen oppiminen ja taitotavoitteista keskiössä ovat esim. oppimisen ilmaisu kädentaidoin, musiikin hyödyntäminen ilmaisussa sekä liikkumisen että laulamisen keinoin. Harjoiteltavia asioita ovat eri taitoaineisiin liittyvien taitotavoitteiden lisäksi myös ryhmätyöskentely /parityöskentely / oman toiminnan ohjaaminen.

Arviointi

Eri työpajoissa lapset voivat tehdä itsearviointia hymynaamoilla, peukkuarvioinnilla jne. Opettajien tekemien havaintojen lisäksi projektissa on mahdollista arvioida lasten tuotoksia. Mutta koska kokonaisuus sisältää paljon toiminnallista tekemistä, josta ei jää varsinaista jälkeä, olisi tähän syytä kehitellä toimiva arviointimalli opettajien yhtenäisen ja laaja-alaisen arvioinnin tueksi.

Työtavat

  • Äidinkieli: opettajohtoinen työskentely, itsenäinen työskentely, parityöskentely
  • Liikunta: tarinasidonnaisuus, opettajajohtoinen ryhmätyöskentely, pistetyöskentely ja parin kanssa tekeminen / ongelmanratkaisu
  • Kuvaamataito ja käsityö: parityöskentely ja tai ryhmätyöskentely, ohjeen mukaan työskentely pareittain
  • Musiikki: opettajajohtoinen luokkatyöskentely

Materiaalit ja laitteet

  • Kuvaamataito ja käsityö: Erilaisia papereita, pullovärit, liisterimateriaalit, sanomalehtiä, paperin pintakäsittelyiden mukaiset tarvikkeet esim. suolaa, sokeria, erilaisia pensseleitä
  • Liikunta: pitkä penkki joka toimii rakettina, paikkamerkkejä ,voimistelupatjoja ja avaruusaiheista musiikkia ja avaruusaiheisia tehtäväkortteja
  • Äidinkieli: kirjallisuutta, tietokone, netti
  • Musiikki: Piano, rytmisoittimet, laulujen sanat

Onnistumiset

Kokonaisuus on niin monipuolinen, että se tarjoaa kaikille jotain innostavaa ja motivoivaa tekemistä avaruusilmiöiden parissa. Lisäksi kokonaisuus tarjoaa oppimiseen tarvittavaa toistoa eri yhteyksissä ja eri tavoin.

Mitä muuttaisimme?

Miettisimme toimivan arviointimallin koska lapset vaihtuvat viikoittain ja kukin opettaja näkee lapset toimimassa vain omalla pisteellään.