Oppimis­kokonaisuus

”Oulun minun kotikaupunkini nähtävyydet”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilaat tutustuivat aluksi Suomen ja kotiseudun karttaan. Etsimme löytämistämme kaupungeista nähtävyyksiä. Samalla mietimme yhdessä ryhmänä mitä nähtävyys tarkoittaa ja mistä sellaisen tunnistaa.
Listasimme yhdessä Oulun nähtävyyksiä ja valitsimme niistä suosituimmat. Oulusta ehdotettiin mm. Nallikarin majakkaa, Toripolliisia, Kauppahallia ja Puolivälinkankaan grilliä.
Jaoimme lapset ryhmiin. He saivat valitsemastaan kohteesta tietotekstin, jonka avulla koottiin juliste. Tämän jälkeen piirrettiin nähtävyys ja suunniteltiin, miten se saataisiin rakennettua silkkimassasta.
Oppilaat tekivät tukirakenteita, muovailivat massaa ja lopulta maalasivat tuotokset.
Töistä tuli upeita.

Luokka-asteet

1.-2.

Oppiainesisällöt

Ympäristöoppi, suomenkieli, ryhmätyötaidot, matematiikka (rakentelu), kuvaamataito

Taitotavoitteet

Oppilaat harjoittelivat erityisesti ryhmätyötaitoja ja ongelman ratkaisua.

Arviointi

Oppilaat arvioivat ryhmässä kolmea asiaa.
Yhdessä tekeminen, osallistuivatko kaikki tekemiseen
omaa panostansa, osasinko ottaa muut huomioon.
Lopputulosta , Miten lopputuotos vastasi tehtävänantoa

Työtavat

Oppilaat tekivät Julisteet ja tietoiskut jo valmiiksi jäsennellylle monisteelle ja rakennelmat tehtiin askarteluvälineitä ja silkkimassaa käyttäen. Lopulta maalasimme työt pulloväreillä.

Materiaalit ja laitteet

Silkkimassa, askarteluvälineet,

Onnistumiset

Koko projekti oli kerrassaan onnistunut ja oppilaita innostava. Oppilaat pääsivät häärimään ja olemaan ylpeitä tuotoksistaan.

Mitä muuttaisimme?