Oppimis­kokonaisuus

”geometrisiin kuvioihin tutustuminen”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Harjoittelimme ekaluokkalaisten kanssa tunnistamaan erilaisia geometrisia tasokuvioita, sekä luomaan uusia muotoja niiden avulla. Apuna käytimme Osmo Coding Tangram -välineistöä. Tunneilla työskenneltiin sekä pareittain, että yksin. Pelissä esiintyneiden hahmojen avulla harjoiteltiin sadutuksen alkeita. Hahmoille keksittiin nimiä, ja mietittiin hahmoille jokin yksinkertainen tarinan juoni.

Luokka-asteet

1.

Oppiainesisällöt

 • Matematiikka: geometria
 • Äidinkieli: sadutus, tarinoiden keksimisen alkeet

Taitotavoitteet

 • Matematiikka: Oppia tunnistamaan ja nimeään geometrisia tasokuvioita: kolmio, neliö, nelikulmio. Ymmärtää, että kuvioita yhdistämällä voidaan luoda uusia kuvioita.
 • Äidinkieli: Nimien keksiminen, yksinkertaisen juonikaavion keksiminen: alku, huippukohta, loppu.
 • Työskentelytavoitteet: Parityöskentely: yhteistoiminnallinen työskentely, vuorovaikutustapojen huomioiminen. Yksilötyöskentely: loogisen päättelyn taitojen vahvistaminen.

Arviointi

 • Formatiivinen arviointi työskentelyn lomassa. Työskentely ja osaaminen.
 • Yhteinen arviointikeskustelu jakson lopuksi.

Työtavat

 • Parityö ja yksilötyö. Yhteistoiminnalliset menetelmät.

Materiaalit ja laitteet

 • Osmo Coding Base Set
 • Osmo Coding Tangram
 • iPadit ja Osmo-setit

Onnistumiset

 • Motivointi onnistui helposti.
 • Oppimisen sisältötavoitteet saavutettiin hyvin.
 • Yhdessä toimiminen pareittain sujui pääsääntöisesti hyvin.
 • Kokonaisuus ruokki hienosti lasten mielikuvitusta.
 • Tehtävä pakotti oppilaat uudenlaisen asian eteen, koska perinteisesti iPadeilla työskennellään yksin. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostui, kun laite piti jakaa parin kanssa, vaikka intoa yksin tekemiseen olikin paljon.

Mitä muuttaisimme?

 • Laitteita voisi olla jatkossa enemmän käytössä.
 • Äidinkielen osuutta kannattaa laajentaa seuraavalla kerralla.
 • Osmot lisäävät haastetasoa melko pian, joten oppilailta vaaditaan sinnikkyyttä. Seuraavalla kerralla tämä asia kannattaa huomioida jo ennalta paremmin ja tarjota oppilaille työkaluja (ajattelumalleja), joiden avulla sinnikkyyttä vaativista tilanteista selviää.