Oppimis­kokonaisuus

beebot-kaupunki

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Projektin tavoitteena oli suunnitella Beebot-kaupunki. Lapset ideoivat, suunnittelivat ja rakensivat ryhmässä Beebot-kaupungin. He pohtivat millaisia asioita rakennettuun ja rakentamattomaan kaupunkiympäristöön kuului (mm. rakennuksia, kulkuvälineitä, kylttejä, puita ja pensaita). Kaupungin ideoinnissa kiinnitettiin huomiota kierrätysmateriaalien käyttöön. Käytiin tutustumassa varhaiskasvatusyksikön lähiympäristöön ja retken aikana kerättiin lähimetsästä materiaalia kaupungin rakentamiseen. Kaupunki rakennettiin ryhmä / parityöskentelynä Beebot-alustan päälle.

Luokka-asteet

Varhaiskasvatus

Oppimisen alueet

Kielen rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössämme, kasva liikun ja kehityn

STEAMin osa-alueista nousevat esille: Taide ja kirjallisuus, kädentaidot ja rakentaminen, sekä ohjelmointi ja koodaaminen

Taitotavoitteet

Tavoitteena oli harjoitella vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisua ja kerrontaitoja sekä jatkuvaa arviointia. Projektin aikana ryhmä harjoitteli hienomotorisia taitoja sekä suunnittelua. Kaupungin valmistuttua harjoiteltiin Beebot-ohjelmointia.

Arviointi

Prosessin ajan harjoiteltiin jatkuvaa arviointia, palautteen antamista sekä ryhmän yhteistä arviointia prosessista.

Työtavat

Ryhmätyö / parityöskentely, ideointivaihe piirtämällä rakennuksia, rakennusten ja rakentamattoman ympäristön valmistaminen kierrätysmateriaaleja hyödyntäen.

Materiaalit ja laitteet

Kierrätysmateriaalit, luonnostelumateriaali, askartelumateriaali ja Beebot-ohjelmointirobotti.

Onnistumiset

Projekti oli lapsia innostava ja he saivat toteuttaa omaa luovuuttaan yhdessä tehden ja ongelmia ratkoen. Kaupungin rakentaminen Beebot-alustaksi oli motivoivaa ja lapset innostuivat ohjelmoimaan Beebotteja enemmänkin. He rakensivat legoista Beebot kehyksen ja harjoittelivat ohjelmointia myös sen sisällä. Kehyksien avulla heidän oli helppoa hahmottaa Beebotin ohjelmointia.

Mitä muuttaisimme?

Pedagogisen dokumentoinnin lisääminen prosessin eri vaiheisiin. Prosessin arviointia olisi ollut helpompi tehdä, jos kaikki vaiheet olisi kuvattu ja dokumentoitu lasten kanssa. Ohjelmointi kiinnostuksen herätessä lasten kanssa voitaisiin suunnitella yhdessä kulkureittejä beeboteille rakentamalla niitä varhaiskasvatusyksiköstä löytyvillä lasten ideoimilla rakennusmateriaaleilla esim. sähköteipit, palikat, legot.