Oppimis­kokonaisuus

”MINITALO”

taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Valmistetaan 3-4 hengenryhmissä pienoismalli talosta.

Luokka-asteet

5.-6.vuotiaat

Oppiainesisällöt

Käsityö, matematiikka, fysiikka, ympäristöoppi ja kuvataide

Taitotavoitteet

Oppia luomaan kokonaisia tiloja. Arkkitehtuuria ja 3D-mallintamista. Ymmärtää mittasuhteet ja oppia käyttämään esteettisiä taitojaan hyväksi. Ymmärtää tilan rajallisuuden asettamat reunaehdot omalle suunnittelulle.

Arviointi

Arvioidaan kokonaisuutta. Yksittäisissä asioissa ei tarvitse onnistua. Voidaan myös kiinnittää huomio esimerkiksi 3D mallintamiseen kokonaisen projektin sijaan

Työtavat

1) Ryhmä suunnittelee paperille luonnoksen tulevasta minitalosta
2) Ryhmä valmistaa kartongista pienoismallin tulevasta minitalosta esimerkiksi 1:4
3) Ryhmä valmistaa luonnoksen ja pienoismallin mukaisen minitalon, joka on noin 40x40x40cm.
4) Ryhmä pintakäsittelee minitalon. Seiniin voi lisätä esimerkiksi tapettia, kangasta tai kartonkia.
5) Ryhmä 3D mallintaa huonekaluja minitaloon. Huonekaluja voi myös valmistaa hyödyntämällä käsityön välineistöä

Materiaalit ja laitteet

Vaneri, liimalevy tai MDF. Leikkaavia pihtejä, kuumaliimaa, erilaista pientä puumateriaalia, maalausvälineet ja 3D tulostin sekä tietokone (SketchUp ja Tinkercad)

Onnistumiset

Lopuksi voidaan pitää näyttely, jossa ryhmän jäsenet esittelevät omat minitalonsa.

Mitä muuttaisimme?

Ikkunat kannattaa maalata sahaamisen sijaan. Ehkä ovi korkeintaa kannattaa sahata runkoon. Taloon voisi lisätä led-valaistuksen.