Oppimis­kokonaisuus

Tulivuori-projekti

Taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

Lapset ideoivat ja rakensivat pienryhmissä (3–4 lasta) tulivuoren erilaisia materiaaleja hyödyntäen, sekä toteuttivat tulivuoren purkauksen (tiedetutkimus).

Tulivuori-projekti on laaja-alainen oppimiskokonaisuus, jota voidaan soveltaa eri ikä- ja taitotasoilla. Tulivuoren toteuttaminen voi olla osana laajempaa projektia tai yksittäinen projekti, joka voidaan toteuttaa sisällä tai ulkona esim. luonnonmateriaaleja hyödyntäen: lumi, hiekka jne.

Luokka-asteet

Varhaiskasvatus

Oppiainesisällöt

Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn sekä STEAMin osa-alueista projektissa toteutuvat: kädentaidot ja rakentelu, tutkiminen ja innovointi, taide ja kirjallisuus sekä digitaalinen suunnittelu ja valmistaminen (projektin vaiheista otetuista kuvista kirjan valmistaminen Book Greatorilla).

Taitotavoitteet

  • Projektityöskentely, innostuminen Steam työskentelyyn
  • Yhdessä suunnittelu ja ideointi
  • TVT-taidot (tiedon etsintä, projektin vaiheiden valokuvaaminen, Book Greator sovelluksen käyttämisen harjoittelu sekä yhdessä kasvattajan kanssa kirjan tekeminen
  • Rakentaminen, ongelmanratkaisu, mittaaminen, laskeminen
  • Ryhmätyötaidot, yhteistyö
  • Itse tekeminen ja kokeileminen

Arviointi

Prosessin aikana toteutettiin jatkuvaa arviointia sekä projektin lopuksi tehtiin pienryhmissä yhteistä arviointia koko projektista.

Työtavat

Toteutus ryhmätyönä pienryhmissä. Tuotteen ideointi ja suunnittelu piirtäen ja muovaillen. Dokumentointi toteutui kirjan muodossa.

Materiaalit ja laitteet

Sanomalehtiä, teippiä, foliota, dublot, sakset, laavalle astia tulivuoren sisään, tarjotin.

Laava: etikkaa, ruokasoodaa, vettä, fairyä ja elintarvikeväriä, erilaisia mittausvälineitä

Tabletti: dokumentointi, kirjan valmistus

Onnistumiset

Projekti oli lapsia innostava ja he saivat toteuttaa omaa luovuuttaan yhdessä tehden, tutkien ja ongelmia ratkoen. Yhteistyö pienryhmissä sujui hyvin, keskustelu ja ideointi oli vastavuoroista, jokainen pääsi osalliseksi.

Lapset rakensivat pienryhmissä tulivuoret ja innostus jatkui ulos leikkeihin, jossa hiekkalaatikolla tulivuorien rakentaminen jatkui ja niiden ympärille rakentui leikkejä. Kiinnostus tieteellisiin kokeisiin ja eri aineiden sekoittamisesta tuleviin kemiallisiin reaktioihin vahvistui, halu kokeilla uudelleen.

Mitä muuttaisimme?

Projektissa oli ennalta ajateltuna materiaalit mitä projektissa tarvitaan, joten lähtisimme vielä enemmän heti aloitusvaiheessa ideoimaan ja etsimään lasten kanssa yhdessä tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia olisi toteuttaa tulivuori (lumi, taikina yms.).