STEAM isolla A:lla

Taiteen merkitys STEAM-projekteissa on usein oppiaineiden sidosliiman asemassa. Taide kokoaa oppiaineet yhteen muotoilun ja tuotesuunnittelun puitteissa. Kuvataiteella on tässä tärkeä rooli, mutta se voi olla vielä suurempi. STEAM-projekteissa voi opiskella kuvataiteen sisältöjä ja lisätä taidekasvatuksen merkitystä. Kun kuvataiteen opiskelussa yhdistetään teknologiaa ja luonnontieteitä oppilaat innostuvat kuvataiteesta sukupuolesta riippumatta. Valitettavan usein kuvataidetta pidetään tyttöjen aineena ja kuvataiteesta kiinnostuneet pojat valitsevat teknisen työn kuvataiteen sijaan, koska suurin osa kavereistakin näin tekee. Tyttöjen kiinnostusta taas teknologiaan on hyvä herätellä kuvataiteen avulla.

Kuvataiteen pakollisia opintoja on Oulun koulujen yläkouluissa vain kaksi oppituntia viikossa 7-luokalla. Kuvataiteen merkitys voi jäädä oppilaille vähäiseksi, sillä he ovat voineet saada koko peruskoulun opintojen aikana vain kaksi viikkotuntia opetusta yhden vuoden ajan kuvataiteen aineenopettajan tunneilla. Usein oppilaiden ajatus kuvataiteesta onkin kapea, eivätkä he koe merkitykselliseksi kuvataiteen opintoja, eikä sen valitsemista valinnaisaineeksi. Todellisuudessa kuvataiteen merkitys on suuri, sillä useissa ammateissa tarvitaan kuvataiteessa opittuja asioita. Olemme miettineet oppilaiden kanssa esimerkiksi sitä, millaisissa taloissa asuisimme, jos emme olisi opiskelleet kuvataidetta. Olisiko koulumme ikkunat ja ovet vinksin vonksin vai onko symmetrian opiskelulla ollut merkitystä. Minkä värisiä väriyhdistelmiä koulun seinistä ja kaapistoista löytyisi, jos emme olisi tietoisia väriharmoniasta. Olemme listanneet oppitunneilla ammatteja, joihin tarvitaan kuvataiteen osaamista. Viime vuosina lista on pidentynyt, kun oppilaat ovat lisänneet siihen mm. 3D-suunnittelijan, valotaiteilijan ja koodarin.

Syystalvella 2019 Trillenium Garden-teos valaisi Oulua Lumo Light Festivaaleilla. Oppilaiden tekemässä yhteisöllisessä taideteoksessa STEAM loisti esimerkillisenä projektina. Oppimiskokonaisuudessa oli mahdollisuus yhdistellä useita eri oppiaineita, tutustua aiheeseen asiantuntijoiden avulla, käyttää eri tekniikoita ja teknologiaa ja työskennellä kuvataiteilijan ja mediataiteilijan kanssa.

Lukukauden 2019-2020 alussa pidimme Valovoimaa kouluun ja kaamokseen! -koulutuksen opettajille, jotka halusivat osallistua yhteisöllisen teoksen tekemiseen tai olivat kiinnostuneita STEAM-opetuksesta. Koulutuksen tavoitteena oli tarkastella valoa taiteena, tieteenä ja ilmiönä, sekä tuoda näkökulmia oppiaineiden väliseen yhteistyöhön valo -teeman kautta ja opetussuunnitelman huomioiden.

Oulussa kehitetty valo-opetussuunnitelma on tehty helpottamaan ja kannustamaan koulujen osallistumista Lumo Light-festivaaleille. Valo-opetussuunnitelmassa on vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelman kytkökset valoon ja siihen mitä OPS kertoo meille valosta. Eri oppiaineista on maininnat valoon ja miten valo näyttäytyy luonnontieteellisenä ilmiönä, hyvinvoinnin lähteenä ja taiteen osana. Esimerkiksi maantiedon sisällöt vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu, sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sopivat Trillenum Garden -teemaan. Samoin biologiassa perehdytään eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen vertailemalla eliöiden rakennetta, elintoimintoja ja elinympäristöjä.

Jokainen luokka tai oppilas valmisti valolaatikon kuvataiteilija Pia Leppänen-Keräsen ohjeistuksen mukaisesti. Oppilaan oman luontonäkemyksen mukaisesti tehtiin paperityö leikkaamalla, repimällä tai vinyylileikkuria käyttäen. Sen lisäksi laatikoihin lisättiin kolmiulotteisia ötököitä, jotka tulostettiin 3D-tulostimella. Laatikoiden valaistuksesta huolehti valotaiteilija Leevi Lehtinen.

Oulun kaupungin STEAM-tutorit pitivät 3D -suunnittelupajoja Oulun koulujen oppilaille, joissa oppilaat ja opettajat oppivat 3D -suunnittelun alkeet ja saivat tietoa 3D-tulostamisesta. Suurin osa suunnitelmista tulostettiin ja liitettiin osaksi teosta. Koulut saivat ötökät itselleen jatkojalostettavaksi näyttelyn jälkeen.

Tässä opintokokonaisuudessa osa kouluista yhdisti biologian, maantiedon ja kuvataiteen opintoja. Luonnonvarakeskuksen asiantuntijan esitys Hupisaarten purojen ennallistamisesta ja taimenen palauttamisesta innoitti opettajia ja oppilaita tukimaan koulunsa lähivesistöjen eliöstöä. Kuvataidetunneilla oppilaat tutkivat valo ja varjoa ja piirsivät realistiset piirrokset tutkituista ötököistä. 3D-pajassa suunniteltiin SculptGL -ohjelmalla mielikuvituksellinen ötökkä, joka elää 3000-luvulla. STEAM-tutorit tulostivat suurimman osan ötököistä uusilla tulostimilla, jotka rahoitettiin Teknologiateollisuuden hankkeella. Myös Oulun ylipiston FabLab tulosti oppilaiden suunnittelemia ötököitä ja opasti tutoreita 3D-tulostamisen saloihin.

Tätä opintokokonaisuutta ei olisi voinut totuttaa ilman taidetta. STEAM tarvitsee jokaisen kirjaimensa ja joskus jotain niistä voi korostaa!

Sari Sälevä TaM ja STEAM-ope