Tutkittua tietoa oppimisesta Rajakylän teknoprojekteissa

Vertaisarvioidussa ’Technology, Pedagogy, and Education’ -lehdessä on julkaistu artikkeli (Vuopala, & al., 2020) monialaisten maker-projektien oppimistuloksista. Aineisto on kerätty Rajakylän koulun teknoluokalta (5 lk), ja se koostuu oppilaiden täyttämistä kyselyistä (N=18), oppilasryhmien laatimista lopputuotoksista (n=5) sekä valmiista projektitöistä (n=5). Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa talviasunto luokan maskottidinosaurukselle Masalle. Työssä hyödynnettiin niin digitaalisen kuin perinteisen valmistamisen menetelmiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaat olivat tyytyväisiä niin omaan kuin muiden ryhmän jäsenten työskentelyyn projektin aikana. Oppilaat raportoivat oppineensa erityisesti useita teknologiataitoja, mutta myös työskentelytaitoja ja Englannin kieltä (pienryhmien ohjaajat olivat kansainvälisen Learning, Education, and Technology -maisteriohjelman opiskelijoita). Valmiissa projektitöissä näkyi selvästi perinteisen ja digitaalisen valmistamisen yhdistäminen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa monialaisia makers-projekteja perusasteelle.

Artikkelin abstakti ja viittaustiedot löytyvät osoitteesta https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2020.1796776

Artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, Essi Vuopala, toimii lukuvuonna 2020-2021 Rajakylän koulun toisen teknoluokan (4lk) opettajana. Essi tulee Oulun yliopistolta, jossa hän on toiminut pitkään Oppimisen ja koulutusteknologian yliopistonlehtorina. Erityisinä kiinnostuksenkohteina Essillä on oppimisen taitojen tukeminen ja yhteisöllinen oppiminen sekä teknologiatuettu oppiminen.

Tutustukaahan artikkeliin   .

Essi ja Rajakylän teknotiimi