Oppimis­kokonaisuus

”jäljet-projekti”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Mikä tuolla metsässä on liikkunut? Kenen jäljet nämä ovat? Lapset olivat kiinnostuneita erilaisista lumelle jääneistä jäljistä, joiden omistajaa mietittiin yhdessä ja etsittiin merkkejä jälkien jättäjästä (mm. osittain nakerrettu käpy, papanat lumella).

Jälkien kokoa vertailtiin omien kenkien kokoon ja samalla pohdittiin jälkien omistajan kokoa. Jälkiä kuvattiin yhdessä lasten kanssa ja etsittiin tietoa niin kirjoista kuin internetistäkin, kenelle ne kuuluvat. Tutkimusretkiä lähiympäristöön ja lähimetsään tehtiin pienryhmissä n. 4 lasta (1–3 v.). Myös erilaisia kengänjälkiä tutkittiin, aikuisen ja lapsen kengän kokoeroja vertailtiin sekä huomattiin eroja kengänpohjien kuvioinneissa. Olipa ryhmäämme ilmestynyt eläintenjälkiä arvoituksineen, ja vastaukset jälkien jättäjästä löytyivät QR-koodien takaa. Myös metsäneläin käsinuket kulkivat osana arkeamme antaen meille mm. erilaisia ohjeita. Näistä eläinystävistä tuli lapsille niin tärkeitä, että ne kulkivat mukanamme lähes kaikkialla.

Projektin lopputuotoksena toteutettiin koko ryhmän (12 lasta) yhteinen jäljet -taideteos. Lapsille mieluisen Piilometsän säveliä laulun ”karhuperhe kävelyllä”, mukaan lapset tallustelivat ison paperin päällä.

Luokka-asteet

0.-4.vuotiaat

Oppiainesisällöt

Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn sekä STEAMin osa-alueista projektissa toteutuvat: tutkiminen ja innovointi, taide ja kirjallisuus sekä digitaitojen vahvistaminen.

Taitotavoitteet

• Projektityöskentely
• Yhdessä tutkiminen ja tekeminen
• TVT-taidot (valokuvaaminen, tiedon etsintä yhdessä kasvattajan kanssa, QR-koodien avaaminen)
• Ongelmanratkaisu, vertaileminen
• Metsän eläimien nimeäminen ja tunnistaminen
• Värien harjoittelu (tunnistaminen, nimeäminen)
• Ryhmätyötaidot, yhteistyö

Arviointi

Projektin eri vaiheissa arviointia tehtiin tunnenalle-kuvien avulla sekä erilaisia tunteita opeteltiin Kielinupun: Miltä tuntuu nallesta? laulun mukaan.

Työtavat

Toteutus pienryhminä toimien. Taideteos toteutettiin isolle alueelle paperia laittaen, jossa pienryhmittäin käytiin tallustelemassa useana eri päivänä maalin välissä kuivuen. Projektia vietiin eteenpäin lasten ihmettelyyn tarttuen ja yhdessä toimien.

Materiaalit ja laitteet

Taideteos: paperia, pullovärejä, dyno, teippiä paperien yhdistämiseen.
Metsän eläimille pulkat teimme monitoimitalon keittiöstä saaduista dyno rasioista.
Tabletti: valokuvaaminen, QR-koodien avaaminen.

Onnistumiset

Projekti oli lapsia innostava ja he nauttivat tutkimusretkistä päiväkodin lähiympäristöön, jokainen pääsi osalliseksi toimintaan. Lähiympäristön hyödyntäminen oppimisympäristönä lisääntyi. Käsinukeista tuli koko loppukevääksi tärkeä osa arkea niin leikeissä kuin arjen toiminnoissa, joiden antamia ohjeita yms. lapset odottivat ja kuuntelivat tarkasti erilaisissa päivän tilanteissa. Niille myös kerrottiin mielellään omia tärkeitä asioita.

Mitä muuttaisimme?

Projektin eri vaiheita kuvaisimme lasten kanssa yhdessä aktiivisemmin.