Oppimis­kokonaisuus

”kauppaleikki”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Tilhien ja Leivojen ryhmien yhteinen kauppaleikki projekti. Leikkiin luotiin yhdessä lasten ja perheiden kanssa, oppimisympäristö rakennettiin ryhmien väliseen aulatilaan.

Luokka-asteet

1.-5.vuotiaat

Oppiainesisällöt

Vasun mukaisesti: ilmaisun monet muodot, kielten rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme sekä tutkin ja toimin ympäristössäni.

Taitotavoitteet

Tavoitteita oli matkalla monenlaisia, mm. vuoron odottaminen ja vaihtaminen, ostosten ja rahojen laskeminen, kaupan tavaroiden jakaminen muiden lasten kanssa, kaveritaidot, omaan lähiympäristöön tutustuminen, kirjallisuuden avulla erilaisiin kauppoihin ja niihin saapuvien tavaroiden alkuperään tutustuminen, eriytettyä kirjainten ja numeroiden harjoittelua isommille.

Arviointi

Projekti onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti. Lapset pääsivät osalliseksi koko projektin ajan ja olivat yhdessä oman perheensä kanssa luomassa kaupan valikoimaa.

Työtavat

Konkreettinen kauppaleikin rakentaminen aulassa, erilaisten kylttien ja mainosten askartelu, rahojen suunnittelu ja toteutus, tuettu leikki, leikin siirtäminen pihalle (lumesta ja hiekasta kakkujen tekeminen ja niiden myyminen), ostoslista tehtävä, ohjelmointia, digitaalista suunnittelua sekä lopuksi projektin juhlistaminen päiväkodin kevätjuhlassa luomalla kauppa tarjoiluille.

Materiaalit ja laitteet

Perheet toivat vanhoja elintarvikerasioita kaupan valikoimaan, aikuinen tuotti Fablabissa laserleikkurilla vanerista rahoja, kuvatuki papunetistä leikkiin, askartelutarvikkeita, beebot-robotteja, ipadin Freeform sovellus, kauppaan ja ostamiseen liittyvä kirjallisuus.

Onnistumiset

Projektista saatiin pysyviä konkreettisia muistoja ryhmiin (esim. kaksi erilaista rahavaluuttaa), leikkitaitojen harjoittelussa tukeminen tuli myös aikuisilta luonnostaan kun sovimme aikuisen läsnäolosta leikissä.

Mitä muuttaisimme?

Vielä voisi lisätä vierailun lähialueen kauppaan ja mahdollisesti oikeasti ostaa sieltä jotain. Lasten olisi myös kiva päästä mukaan FabLabiin kun nyt siellä kävi vain aikuinen.