Oppimis­kokonaisuus

”kevään merkit”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Jatkoimme Kevään merkit-projektin avulla talvella ja alkukeväästä ryhmässämme ollutta teemaa, jolloin olimme tutkineet lunta ja jäätä, eli veden eri olomuotoja. Metsäretkellä etsimme ja tutkimme kevään merkkejä. Etsimme vastauksia kysymyksille ”mitä luonnossa tapahtuu?” ja ”mitä lumelle tapahtuu?

Jakaannuttiin kahteen ryhmään:
Pienimmillä oli oma retki, jonka maastoksi valikoitui helpompi kulkuinen metsä. Metsässä liikkuessa lasten motoriikka sai harjoitusta. Yhdessä tutkittiin luontoa. Sanoitettiin asioita, ihmeteltiin ja tutkittiin.
Ryhmän isommat lapset tutkivat luontoa vaikea kulkuisemmassa metsässä leikkikiikareilla katsellen ja havainnoiden. Metsässä liikkuessa lasten motoriikka sai harjoitusta. Mukana lapsilla oli kevätbingopaperit, jotka houkuttivat etsimään luonnosta erilaisia kevääseen liittyviä asioita. Lapset saivat kuvata löytämiään kevään merkkejä Ipadilla. Retkeen sisältyi paljon keskustelua, ihmettelyä ja oivalluksia.

Luokka-asteet

0.-4.vuotiaat

Oppiainesisällöt

Vasun oppimisen alueet:
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Kasvan, liikun ja kehityn

Laaja-alaisen osaamisen alueet:
Ajattelu ja oppiminen
Itsestä huolehtiminen
Digitaalinen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen ja ilmaisu

STEAM osa-alueet:
Tutkiminen ja innovointi

Taitotavoitteet

Kognitiivisten taitojen kehittyminen: Ongelmanratkaisutaidot ja luova ajattelu
Projektityötaidot
Tutkimisen taidot
Metsässä liikkuessa: motoriset taidot

Arviointi

Lapset löysivät ja tunnistivat luonnosta monenlaisia kevään merkkejä. Kevätbingolaput eivät täyttyneet aivan kokonaan, joten kevään merkkien etsintää on luonnollista jatkaa vielä arjen muissakin hetkissä.
Ipadilla otettuihin kuviin palattiin uudelleen päiväkodissa. Katselun lomassa kerrattiin mitä kevään merkkejä retkellä löysimme ja mitä lumelle oli tapahtunut. Lapset kertoivat havainnoistaan myös vanhemmilleen iltapäivällä kotiin lähdön hetkellä.

Työtavat

Havainnointi ja dokumentointi
Pienryhmätoiminta
Luontokasvatus
Digitaaliset välineet

Materiaalit ja laitteet

Ibad
kiikarit
Kevätbingo

Onnistumiset

 

Mitä muuttaisimme?