Oppimis­kokonaisuus

”sulaminen”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Tutustuimme 4 -vuotiaiden lasten kanssa sulaminen ja sulattaminen sekä kylmä ja kuuma käsitteisiin. Harjoittelimme uuden välineen, pipetin käyttöä ja pohdimme ja oivalsimme mitä sanalla pipetoiminen tarkoitetaan.

Lopulta sulamisen ympärille rakentui laaja-alainen oppimiskokonaisuus, kun projektiin yhdisteltiin eri oppimisen alueita sekä laaja-alaisen osaamisen alueita. Projekti alkoi ulkoa. Ulkona lunta tutkittiin ja tehtiin omia pieniä lumiukkoja. Lumiukot löysivät myös askarteluihin ja lapsiryhmän seinille tehtiin pienryhmäyhteistyönä suuret kreppipaperilumiukot. Päiväkodin steam-huoneessa lunta ja sulamista tutkittiin tarkemmin. Harjoiteltiin uuden välineen, pipetin, käyttöä pipetoimalla lämmintä vettä lumipallojen päälle. Steam-huoneessa vertailtiin ja havainnoitiin myös kylmän lumen ja lämpimän veden eroja tuntoaistia käyttäen. Projketiin lisättiin myös talviset lumiukko-laululeikit. Projektia dokumentoitiin tabletilla. Valokuvista, laululeikkiesityksistä, lasten havainnoista, kommenteista ja oivalluksia syntyy Book Creatorilla ryhmän yhteinen sadutettu kirja.

Luokka-asteet

0.-4.vuotiaat

Oppiainesisällöt

Oppimisen alue: Tutkin ja toimin ympäristössäni, kielten rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, kasvan liikun ja kehityn
Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppiminen sekä digitaalinen osaaminen

Taitotavoitteet

itse tekeminen ja kokeileminen, oivaltaminen
ryhmätyötaidot
tutkiminen
välineen käsittelytaidot
tvt-taidot
projektityöskentely

STEAM:
tutkiminen ja innovointi
taide ja kirjallisuus
digitaalinen suunnittelu ja valmistaminen

Arviointi

Lapset innostuivat uuden välineen, pipetin, käytöstä. Välineenä pipetti vaatii keskittymistä ja tarkkaa työskentelyä. Pipetoinnin harjoittelulle kannattaa varata hyvin aikaa. Opettajan oli helppo säädellä työskentelyyn tarvittavaa aikaa antamalla jokaiselle lapselle sen kokoisen lumipallon jonka arvioi lapsen jaksavan sulattaa. Sulattamistehtävä harjoitti monen kohdalla pitkäjänteistä työskentelyä. Nopeimmille lapsille on hyvä olla suunniteltuna seuraava tehtävä valmiiksi, jotta odottelulta ja turhautumiselta vältytään. Steam-huoneessa lapset saivat siirtyä sulattamisen jälkeen tutkimaan sulamisvettä valopöydälle.

Työtavat

pienryhmätyöskentely
tutkiminen ulkona
työskentely päiväkodin steam-huoneessa

Materiaalit ja laitteet

Suuri kulho
Kuumaa vettä (hanakuuma on riittävä)
Pipetit
Tutkimuskaukalot tai tarjottimet, yksi jokaiselle lapselle.
Lunta
Tabletti dokumentointia varten

Onnistumiset

Lapset innostuivat ja sitoutuivat työskentelyyn. Jokaisella oli into saada oma lumipallo sulatettua vedeksi. Lapset tekivät havaintoja työskentelyn lomassa yhdessä ja erikseen. Uuden välineen käyttö saatiin haltuun ja lapset spontaanisti innostuivat ideoimaan uusia ja erilaisia tapoja käyttää pipettejä. Tulevissa projekteissamme mm. kokeilemme varmasti käyttää pipettiä esimerkiksi imurina.

Mitä muuttaisimme?

Aloittaisimme lumiprojektityöskentelyn laajemmin tutustumalla lumeen ulkona, hyödyntäen erilaisia tutkimusvälineitä kuten luuppeja ja suurennuslaseja.