Oppimis­kokonaisuus

”suomalaisen metsän eläimet”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Suomalaisen metsän eläimet -projektin tavoitteena oli tutustua suomalaisen metsän eläimiin. Projektin aikana toteutettiin useita retkiä päiväkodin lähimetsään.

Metsäretkillä lasten kanssa bongailimme talvilintuja ja kuuntelimme, kuulisimmeko linnunlaulua. Metsässä liikkuessamme etsimme ja löysimme eläinten jälkiä, joista otettiin valokuvia. Projekti jatkui päiväkodilla, jossa vertailimme valokuvaamiemme jälkien kuvia netistä löytyviin jälkiin. Näin tunnistimme eläimet ja niille kuuluvat jäljet. Jokainen lapsi sai valita mieleisensä metsäneläimen ja yhdessä etsimme eläimen kuvia netistä.

Lapsi sai itse valita haluamansa eläimen kuvan, jonka tallensimme ja tulostimme. Etsimme lapsen kanssa netistä myös eläimen jäljet, jotka tulostimme. Lapset liimaisivat eläimen kuvan ja eläinten jäljet itse maalaamaansa talviseen maisemaan.

Projektiin sisältyi myös
Musiikki: Suomalainen metsä, Miltä tuntuu nallesta, Titityy.
Yhteiset leikit: Karhu nukkuu, eläinten tavoilla liikkuminen, eläinjumpparata, eläinjooga.
Eläinaiheiset sadut
Suomen ladun Tunteet hukassa -metsäseikkailumateriaali

Luokka-asteet

0.-4.vuotiaat

Oppiainesisällöt

Kielten rikas maailma
Ilmaisun monet muodot
Minä ja meidän yhteisömme
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Kasvan, liikun ja kehityn
sekä
laaja-alaisen osaamisen taidot

STEAMin osa-alueista projektissa toteutuvat:
tutkiminen ja innovointi
taide ja kirjallisuus
kädentaidot ja rakentelu
digitaitojen vahvistaminen.

Taitotavoitteet

Tutustua suomalaisessa metsässä asuviin eläimiin
yhteistyötaidot
projektityöskentelytaidot
tutkimisen taidot
tvt-taidot

Arviointi

Projektissa lähtökohtana oli lasten mielenkiinnon kohteet, joten he olivat innokkaasti mukana toiminnassa. Teeman aihetta, suomalaisen metsän eläimet, käsiteltiin monipuolisesti ja lapsia innostavalla tavalla, joissa oli heille tarpeeksi haastetta. Projektin lopputuloksena syntyneitä kädentaidontöitä lapset esittelivät innostuneena ja ylpeinä omille vanhemmilleen. Projekti jatkuu ryhmässämme keväällä kevään merkkien, muuttolintujen ja ötököiden parissa.

Työtavat

Leikki
Havainnointi ja dokumentointi
Vuorovaikutus
Erilaiset oppimateriaali: kirjat yms
Pienryhmätoiminta
Luontokasvatus
digitaaliset välineet

Materiaalit ja laitteet

Ipad, tietokone, tulostin
Maalit, paperia, pensselit, sakset, liima

Onnistumiset

Projektissa lähtökohtana oli lasten mielenkiinnon kohteet, joten he olivat innokkaasti mukana toiminnassa.

Mitä muuttaisimme?