Tarinoita Makerspace-tiloista

Yli-Iin yhtenäiskoulun Värkkäämö

Värkkäämön tarina alkoi vuonna 2016, kun koulumme sai kansainvälisyysrahaa. Koska koulussamme oli jo vahva teknologis-kädentaitopainotteinen kulttuuri, halusimme ammentaa lisää inspiraatiota kansainvälisestä FabLab-mallista Tanskassa. Vierailut Tanskassa osoittautuivat hedelmällisiksi, koska koulumme  innostuminen ja sitoutuminen FabLab-tyyliseen toimintaan lähti vauhdilla liikkeelle. Saimme ensimmäisinä suomalaisina kouluina virallisen FabLab-statuksen ja peruskoulumme oli osana Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston FabLab-verkostoa. Myöhemmin FabLab-ympäristömme sai oppilaiden toimesta kotoisamman nimen ”Värkkäämö”.

Ymmärrämme Maker-kulttuurin ja STEAM-ideologian oman koulumme kädentaitojen oppimisen painotuksen ja alueen sosioekonomisen taustan kannalta. Maalla on aina tehty vanhasta uutta, korjattu, parsittu ja ennen kaikkea jaettu osaamista. Näemme sen rohkeana kokeilemisen kulttuurina, jossa oppilaille annetaan mahdollisuus hakea vahvuuksiaan. Opimme tekemään yhdessä niin oppilaiden kuin henkilökunnan kanssa.

STEAM ja Maker-kulttuuri tarkoittavat meille tulevaisuuden taitojen oppimista yhdessä kokeillen. Pohdimmekin mistä arjen ilmiöt johtuvat? Mitä teknologian taustalla on? Miten koneet ja laitteet toimivat? Miten voimme tehdä asioita enemmän yhdessä?

Haluamme olla mukana STEAM-yhteisössä, koska Maker-kulttuuriin kuuluu olennaisena osana jakaminen. Haluamme oppia uutta toisilta ja luoda yhdessä. Haluamme, että Oulun alueen koulujen osaaminen kasvaa ja oppilailla on mahdollisuus pysyä mukana kehityksessä tasa-arvon näkökulmasta.  Haluamme vahvistaa Maker-kulttuuriin kuuluva toisten kannustamista, auttamista ja toisilta oppimista. Näemme STEAMin luontevana osana koulun toimintaa, koska STEAM näkyy arjessa joka päivä luonnollisesti. STEAM näkyy koulun opetussuunnitelmassa oppimisen polkuina ja jatkumona ja monialaisissa opetuskokonaisuuksissa.

Tulevaisuuden työelämän taitoja tukee yhteisöllinen oppiminen, ongelmaratkaisukeskeinen pedagogia, ilmiöpohjainen pedagogia, teknologiakasvatus ja design-ajattelu. Näiden lisäksi arvostamme kestävän kehityksen huomioimista osana arkea, yhteistyötaitojen harjoitteluja, oppilaan sitouttamista kouluun ja teknologisen osaamisen kehittämistä. Käytännössä kaikki laaja-alaiset taidot koskettavat STEAM-tekemistä.

Värkkäämö ei ole vain tila laitteineen vaan se on pedagogiikka. Värkkäämö on koulumme ylpeyden aihe ja omaksi koettu juttu!

Vesalan koulun Tuunaamo

Ylikiiminki oli ensimmäinen Oulun kaupunkiin liittyneistä ympäristökunnista. Kuntaliitos tapahtui vuonna 2009 ja liitokseen saatiin valtiolta ”porkkanarahaa” noin kuusi miljoonaa euroa. Tällä rahalla tehtiin Vesalaan monitoimitalo vuosien 2008-2010 aikana.

Jo suunnitteluvaiheessa kuvataiteen ja käsityön tiloista haluttiin sellaiset, että ne mahdollistavat hyvin monipuolisen sekä joustavan työskentelyn ja teknologiakasvatuksen. Tiloja suunniteltaessa hyödynnettiin mm. Ylivieskan Teknokkaan makerspace konseptia. Tämä osoittautui myöhemmin opetussuunnitelmauudistuksen ja Fablab/STEAM -pedagogian myötä tarpeelliseksi ratkaisuksi. Ajatuksena oli mahdollistaa näillä tiloilla monipuolinen työskenteleminen ja värkkääminen taide- ja taitoaineiden sekä teknologiakasvatuksen mukaisesti.

Pieni n. 200 oppilaan kyläkoulumme on halunnut olla kehittyvä ja joustavasti reagoiva. Olemme pedagogisesti sekä perinteinen että moderni kyläkoulu. Teknologiakasvatus oli ja on tausta-ajatuksena koulua kehitettäessä. Odotimme sitä hetkeä, jolloin aika teknologiakasvatuksen kehittämiselle on kypsä. Lähdimme onneksemme mukaan kolmivuotiseen NPDL-projektiin joka sijoittui aikataulullisesti opetussuunnitelmatyön alkuvaiheeseen. Uuden opetussuunnitelman pedagogiset linjaukset laaja-alaisine taitoineen toimivat jatkumona tälle projektille. Projektin kautta teimme yhteistyötä kumppanikoulujen kanssa ja Tanskan vierailulla tutustuimme digitaalisen valmistamisen laboratorioon, Fab Labiin. Pienenä ja joustavasti muuntuvana kouluna tämä oli meidän juttumme. Päätimme tehdä meille vastaavan peruskoulukonseptin.

Oulun yliopistolta löytyi lähin FabLab, mutta etäisyys sinne on noin 40 kilometriä, joten päätimme tehdä Ylikiimingin Vesalaan oma FabLab siten, että se palvelee kaikkia ylikiiminkiläisiä; niin koulua, yrityksiä kuin yksityisiä ihmisiäkin. Laitoimme homman käyntiin kotikoulutoimikunnan ja yritysten tukemana. Suomen ensimmäisen peruskoulu-Fablabin avajaisia vietettiin 27.4.2017.

Tämän jälkeen toiminta ja tilat ovat kehittyneet vuosi vuodelta eteenpäin sitä mukaa kun osaaminen ja verkostotkin ovat kasvaneet. FabLab-toiminnan kautta pääsimme mukaan STEAM-hankkeeseen ja saimme Ouluun merkittävän hankerahan. Koulujen yhdistyessä (Ylikiimingin koulu ja Vesalan koulu) STEAM-hankkeesta tuli yhteinen hankkeemme. Hankerahan avulla mahdollistui Ylikiimingin yksikön varustelu. Siellä on nyt sama FabLab-varustus kuin Vesalan yksikössä. Ylikiimingin koulun FabLab-tilat ovatkin kovaa vauhtia kehitteillä ja heidän makerspacen syntytarinasta tehdään oma tarinansa.

Steam-hankkeen kautta Oulun kouluihin on alkanut syntymään maker-tiloja. Tiloja, jotka teimme jo koulua rakennettaessa. Silloin emme osanneet vielä nimetä ja kaikilta osin toiminnoiltaan nähdä sitä niin kuin nyt näemme. Olihan ko. toimintamalli vielä vieras tuolloin koko Suomen mittakaavassakin. Meidän maker-tilamme (FabLab Vesalan tilat) nimettiin sittemmin Tuunaamoksi.

Video Vesalan Tuunaamosta.

Tuunaamossa on tänä päivänä monenlaista toimintaa. Alla muutamia esimerkkejä toiminnoista matkan varrelta:

 • Taide – ja taitoaineiden opetusta esikoulusta kuudenteen luokkaan
 • Värkkäilyä, tutkimista, rakentelua ja yhdessä tekemistä erilaisten oppiaineprojektien muodossa
 • Digitaalisen valmistamisen oppilaskerhoja
 • Erilaisia työpajoja
  • esim. Tonttutyöpaja koulun- ja päiväkodin henkilöstölle
  • Joululahjatyöpaja
  • Hyväntekeväisyystyöpaja
  • Täydennyskoulutustilaisuuksia
 • FabLabin avoimet illat (5x3h)
 • Peli-, ompelu- ja fablablanit (kokosi mukavasti niin lapsia, nuoria kuin aikuisia)
 • Vesala Open – suuren suosion saanut avoin ilta kyläläisille joka toinen tiistai klo
 • 16-19 – FabLab auki joka kerralla ja tupa täynnä
  koulun erilaisia steam-projekteja

Tuunaamon tilat

Tilat voidaan jakaa kolmeen lohkoon:

 • Kuvataide ja pehmeä käsityö (iso käsityö-/kuvisluokka, märkätila, varastotila)
 • Käsityön kovien materiaalien työskentelytila (metalli- ja puutyötila, konesali, hiomahuone)
 • Edellisten välissä yhteiskäyttötilat, joihin pääsee molemmalta puolelta (teknologiakasvatus, digitaalinen valmistus, opehuone, kuumakäsittelytila, pintakäsittely)

Oulujoen koulun Ähräämö

Syksyllä 2018 alkoi Oulujoen koulun Ähräämön toiminta osana STEAM-hanketta. Vastuuopettajan apujoukkona toimivat hakemusten perusteella valitut oppilasagentit, jotka auttavat toiminnassa eri tavoin. Oppilasagentteja on koulutettu 3D-tulostimen, vinyylileikkurin ja laserleikkurin käytössä ja ohjelmistosuunnittelussa siten, että he pystyvät opastamaan ja tukemaan laitteiden ja ohjelmien käytössä Ähräämössä työskenteleviä oppilasryhmiä ja opettajia.

Ensimmäisen vuoden aikana Ähräämössä on työskennellyt oppilaita kaikilta luokka-asteilta 1.-6.

Kun Ähräämöä valmisteltiin, oppilaat sisustivat tilaa vinyylileikkurin ja 3D-tulostimen avulla. 6. luokan oppilaat toteuttivat vinyylileikkurilla seinätarrat ja 3D-tulostimella mobilet.

Ähräämössä kiinnitetään huomiota kierrätykseen ja niin syntyi esimerkiksi verhokauppa vanhoista CD-levyistä.

Lukuvuoden 2019-20 aikana Ähräämössä on toteutettu seuraavia projekteja:

 • Oppilasagenttien kouluttamista laitteiden ja ohjelmien käyttöön
 • 4-luokkalaisten käsityö, tuuliviiri (vektorigrafiikka ja laserleikkuri)
 • 6-luokkalaisten käsityö: logot huppariin vinyylileikkurilla (Silhouette Studio), laserleikattava osa esineeseen
 • Ohjelmointia ja robotiikkaa -valinnaisaineryhmä: elektroniikkaa (käsivalaisin); ohjelmointi (MicroBit ja Lego NXT)
 • Pyörähuoltoviikot syksyllä: 4- ja 6-luokkalaiset pesivät ja huolsivat polkupyöränsä
 • Elokuvien editointia iPadeilla
 • Alkuopetuksen oppilaat: isänpäivälahjaksi laserleikattu avaimenperä
 • Maisemapienoismallien rakentelu
 • Robottikalan rakentelu ja akvaarion ”sisustaminen” (askarteluhuovasta laserleikatut vesikasvit, microbiteistä valotaulu)

Rajakylän koulun maker-tila

Rajakylän koululla on pitkät perinteet maker-toiminnasta. Vuodesta 2012 lähtien koulussa on toiminut teknologiapainotteiset luokat, ja sitä ennenkin teknologiakasvatus on ollut koulun toiminnassa läsnä. Aiemmin maker-toimintaa on opiskeltu tavallisissa luokissa sekä käsityötiloissa. Syksyllä 2020 valmistui iso 180m² maker-tila, jossa on laitteita ja materiaaleja erittäin monipuolisesti. Saat tarkempaa tietoa katsomalla videon: Rajakylä Innokas FabLearnLab

Hintan koulun Koklaamo

Hintan koulun Koklaamon tarina sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun koulumme oppilailta tuli idea, että koulukirjasto- ja atk-tilana toimivaa Oppimistoria pitäisi saada viihtyisämmäksi. Oppilaita pyydettiin tekemään suunnitelmat, ja Leijonan luola -tapahtuman kautta paras suunnitelma valittiin. Tästä lähdettiin siis kehittelemään Koklaamo-tilaa osana Oppimistori 2.0:a.

Koklaamoa on vuosien varrella jatkokehitelty, ja nykyään tilasta löytyy laaja kirjo teknologisia laitteita (mm. vinyylileikkuri, 3D-tulostimia, minisorvi), legorobotteja, Microbittejä sekä paljon värkkäilytavaraa. Lisäksi teknisen työn luokasta löytyy laserleikkuri ja naapurista Laanilan yläkoulusta yhdessä hankittu CNC-jyrsin. Koklaamo onkin saanut yhteistyössä Laanilan koulun kanssa Fab Lab -statuksen.

Koklaamoa käytetään päivittäin oppilaiden kanssa aina 1.-luokkalaisista lähtien. Osa Koklaamossakin teetetyistä projekteista löytyy Oppiminen-osiosta.

Koklaamossa pyöritetään myös Hintan koulun omaa verkkokauppaa Hintta Designia. Verkkokaupassa myydään oppilaiden suunnittelemia ja valmistamia tuotteita. 5.-6.-luokkalaisten valinnaiskurssi huolehtii verkkokaupan pyörittämisestä. Saatu tuotto menee lyhentämättömänä oppilaiden retkien ja tapahtumien järjestämiseen.

Pateniemen koulun makerspace-tila

Meidän koulumme makerspace-tilaa eli STEAM-tilaa alettiin suunnitella syksyllä 2019 osana Innokas-hanketta. Alakoululta löytyi nopeammin tilat toiminnan järjestämiseen ja yläkoululla tila löytyi syksyllä 2021. Laitehankintoja sekä muita tarvittavia hankintoja on tehty pitkin lukuvuotta.

Alakoulun STEAM-tilasta löytyy tällä hetkellä seuraavaa välineistöä:

 • 3D-printtereitä
 • EV3-robotteja
 • WeDo-robotteja
 • BeeBot-robotteja
 • elektroninen leikkuri
 • lämpöprässi
 • rakentelupillejä
 • OSMO-koodaussarjoja
 • Muuta askarteluvälineistöä kuten erilaisia tusseja, teippejä yms.

Yläkoulun STEAM-tilasta löytyy seuraavaa välineistöä:

 • 3D-tulostin (toinen on lisäksi kuvisluokassa)
 • EV3-robotteja
 • Microbittejä
 • Ipadeja, tietokoneita
 • Laserleikkuri löytyy teknisen työn tilasta
 • Vinyylileikkurit löytyvät kuvisluokasta ja tekstiililuokasta

STEAM-tiloissa on toteutettu mm. opinpolkumme projekteja. Opinpolkumme löydät osoitteesta https://pateniemisteam.wordpress.com/.

Tulevaisuus näyttää STEAM-tekemisen osalta valoisalta. Esimerkiksi muutaman vuoden päästä rakentuva uusi alakoulu avaa mahdollisuuksia maker-tekemiselle uudella tavalla. Tärkeintä on kuitenkin, että oppilaat ovat innostuneita ja aktiivisesti mukana!

Myllytullin koulun Mylläämö

Koulun Makerspace-tila, Mylläämö, on rakennettu yli 100-vuotiaan koulumme kirjastotilaan, jossa on aikoinaan ollut koulun kaariholvattu kellari. Tilan rakentaminen aloitettiin elokuussa. Tilaan on hankittu välineistöä ja kalustusta, jotta se saadaan palvelemaan molempia käyttötarkoituksia. Tilasta löytyvät tässä vaiheessa 3D- tulostimet, laserleikkuri ja vinyylileikkuri sekä studiopaketti ja Green-Screen -kangas. Lisäksi makertilassa on askarteluun ja tekemiseen sopivaa muuta materiaalia.

Koulumme mentorina toiminnan käynnistämisessä on ollut Hintan koulu. Suunnitelmat ovat edenneet vauhdikkaasti ja Mylläämö-tilan käyttö on alkamassa vielä ennen joulua. Aiomme toteuttaa kaikille luokille pienimuotoisen tutustumisen tilaan (esim. robotti- ja greenscreen-tehtävä, heijastimen valmistus, luokkien leimasinprojekti), pitää työpajakoulutuksen henkilökunnalle ja muotoilumokin osalle luokista keväällä 2022. Hintan koulun kanssa on suunnitteilla yhteinen muotoiluviikko seuraavalle lukuvuodelle. Aloitamme lisäksi tilan hyödyntämisen kerhotoiminnassa tammikuussa.