ToolCamp – Oulun suurin STEAM-tapahtuma

ToolCamp haastaa oululaiset lapset ja nuoret ratkaisemaan ajankohtaisia haasteita. #toolcampoulu @steaminoulu

ToolCamp on vuosittainen kekseliäisyyttä, luovuutta ja yhteistyötä juhlistava kokonaisuus. Sen aikana eri-ikäiset lapset ja nuoret työskentelevät haasteiden parissa ja ideoivat ratkaisuja niihin.

ToolCamp on kokonaisuus, joka muodostuu työskentelystä päiväkodilla tai koululla ja ToolCamp-päivästä. Lapset ja nuoret työskentelevät ryhmissä ensiksi omissa yksiköissään ja niistä valitaan edustajat ToolCamp-päivään. Päivän aikana ryhmät esittelevät luovat ja vastuulliset ratkaisunsa yleisölle ja tuomaristolle.

Kokonaisuus huipentuu ToolCamp-päivään, joka järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 21.-22.5.2024.

ToolCampin järjestävää Oulun kaupungin Steam in Oulu -verkosto.

ToolCamp-päivä 21.-22.5.2024

ToolCamp-päivässä yksiköiltä valitut ryhmät esittelevät töitään messupisteillä ja lyhyillä esityksillä. Päivän aikana on ohjelmaa myös opettajille.

Missä: Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Milloin: 21.-22.5.2024

Tervetuloa tutustumaan ja juhlistamaan lasten ja nuorten luovuutta ja kekseliäisyyttä!

ToolCamp-päivän ohjelma

Ohjelma tarkentuu lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

Kenelle ToolCamp on?

 • ToolCamp on avoin kaikille oululaisille 0.-9 luokkien lapsille ja nuorille sekä toisen asteen opiskelijoille.
 • Haasteita ratkotaan 3-5 hengen ryhmissä.
 • Kokonaisuus sopii kaikenlaisille lapsille ja nuorille, yhdistelee eri oppi-aineita ja opetusmenetelmiä.
 • Päätapahtumaan voi osallistua vieraana.

Suunnitteluhaasteet

Voitte valita yksiköllenne/ryhmällenne yhden tai useamman haasteen ratkaistavaksi. Jokainen ryhmä kehittää ratkaisun yhteen haasteeseen.

Haaste 1: Luonnosta energiaa

Suunnitelkaa innovatiivinen ratkaisu tuottaa energiaa luonnossa tai siellä liikkuen. Ratkaisu voi liittyä yksilöiden omaan toimintaan, laajemmin omaan yhteisöön, kaupungin tasolle, valtakunnan tasolle tai maailmanlaajuisesti. 

​Haaste 2: Hyvinvointi ja turvallisuus

Suunnitelkaa ratkaisu, joka lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ryhmässä tai yksikössä ja 

 1. vähentää yksinäisyyttä tai
 2. ennaltaehkäisee digikiusaamista tai
 3. on ratkaisu lisääntyvään liikkumattomuuteen

Ratkaisun tulee edistää turvallista, yhteisöllistä ja hyväksyvää ilmapiiriä.

Haaste 3: Tulevaisuuden kaupunki

Valitkaa jokin näistä vaihtoehdoista:

 1. Suunnitelkaa miten meri ja muut Oulun vesistöt saadaan näkyväksi osaksi kaupunkilaisten arkea
 2. Suunnitelkaa ratkaisu kiertotalouden kehittämiseen. Miettikää innovatiivisia ratkaisuja esim. miten jakaminen, lainaaminen, vuokraaminen, yhteisomistaminen voisi kehittyä
 3. Kuvitelkaa autoton Oulun keskusta. Suunnitelkaa mitä toimintoja torinrannan isoilla parkkipaikoilla voisi olla kaupunkilaisten iloksi. Miten torinrannasta saadaan houkutteleva ja viihtyisä lapsille ja nuorille?
 4. Suunnitelkaa ratkaisu lukemisen ja lukuinnon lisäämiseen julkisissa tiloissa esim. päiväkoti, koulu, kirjasto, Valkea tai Ideapark. Mitä siellä pitää olla? Millaista toimintaa siellä järjestetään?

Kilpailukategoriat ja -kriteerit

ToolCamp-päivässä tuomaristo tutustuu ryhmien tekemiseen, tuotoksiin ja esityksiin. Tuomaristo palkitsee töitä eri kategorioissa, joiden kriteerit on esiteltynä alla. Eri kategorioissa on omat sarjat päiväkodin, alakoulun ja yläkoulun ryhmille.

Yhteistyö

Yhteisvastuu​

 • Osallistujilla on yhteisvastuu suunnitteluhaasteesta. ​
 • Osallistujat tekevät päätöksiä sisällöstä, prosessista ja ratkaisusta yhdessä. ​

Roolitus​

 • Osallistujat ovat riippuvaisia ​​toistensa panoksesta suunnitteluhaasteen ratkaisemisessa (jokaisella ryhmässä on erityinen rooli). ​

Yhteistyön dokumentointi​

 • Osallistujat kertovat yhteistyöstään perusteellisesti​
 • Osallistujat dokumentoivat yhteistyönsä (esim. kuvat, video, mallit).
 • Osallistujat kuvaavat onnistumisia, haasteita, valintoja/ kieltäytymisiä ja eri roolejaan yhteistyössä.
 • Jokainen ryhmässä osaa vastata kysymyksiin, jotka liittyvät ryhmän työhön, sisältöön, prosessiin ja ratkaisuun.

Vastuullisuus

Elinkaari​

 • Osallistujien suunnittelema tuote tai palvelu on mahdollisimman pitkäikäinen ja kestää hyvin aikaa.
 • Kaikki materiaali on mahdollisimman hyvin kierrätettävää tai se on jo valmiiksi suunniteltu niin että kierrätysmateriaalia hyödynnetään mahdollisimman paljon. ​

Ekologisuus​

 • Osallistujien suunnittelemassa tuotteessa tuhlataan mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja se on ympäristöystävällinen​
 • Osallistujat kuvailevat ja perustelevat materiaalin valinnan ratkaisussaan ​

Eettisyys​

 • Osallistujien suunnittelema tuote tai palvelu ottaa mahdollisimman hyvin huomioon kaikki käyttäjä- ja erityisryhmät.

Teknologian soveltaminen

Teknologian käyttö tiedon haun ja dokumentoinnin tukena ​

 • Osallistujat käyttävät tietotekniikkaa prosessinsa aikana – esim. kun osallistujat tekevät omia kenttätutkimuksiaan ja rakentavat tietoa​.

Yhteistyö teknologian avulla​

 • Osallistujat työskentelevät yhdessä myös digitaalisesti ja esittelevät tietonsa ja mallinnuksensa myös teknologian avulla​.

Digitaalinen suunnittelu ja valmistus​

 • Osallistujat käyttävät digitaalista suunnittelua ja valmistamista ratkaisunsa valmistamiseen.
 • Osallistujien ratkaisussa on digitaalisesti toteutettuja osa-alueita​.

Ongelmanratkaisu ja innovatiivisuus

Ratkaisun kuvaus ja sen perustelut​

 • Osallistujien ratkaisu on innovatiivinen.
 • Osallistujien ratkaisu on toteutettavissa tosielämässä.
 • Osallistujat osaavat perustella ja kertoa, miten he ovat tulleet ratkaisuunsa.​

Kohderyhmän käyttö​

 • Osallistujat testaavat ratkaisua valitsemallaan kohderyhmällä. ​
 • Osallistujat parantavat ratkaisuaan kohderyhmän antaman vastauksen perusteella .
 • Osallistujat osaavat perustella ratkaisun soveltamisen ja sen merkityksen valitsemalle kohderyhmälle​.
 • Osallistujat käyttävät tiedon, jonka ovat saaneet kenttätutkimusten kautta, suunnitteluhaasteensa ratkaisun kehittämiseen.

Viestintä ja visuaalisuus

Prosessin kuvaus​

 • Osallistujat kuvaavat prosessiaan suunnitteluhaasteen, kenttätutkimuksen, ideoiden luomisen ja ratkaisun kautta, jotta yhteys tulee selväksi.
 • Osallistujat kuvaavat, mitä he ovat oppineet prosessissa ja mitä oppimastaan he voivat hyödyntää tulevissa suunnitteluhaasteissa.

Dokumentoinnin ymmärrettävyys​

 • Osallistujien viestintä on selkeää​.
 • Osallistujien tekemässä dokumentoinnissa ja ratkaisussa on mietitty visuaalisuutta​.
 • Osallistujien esityksestä näkee, että heidän työskentelynsä on edennyt suunnitteluprosessin vaiheiden mukaan.​

Taistelija

 • Osallistujat osoittavat suurta sitoutumista ja motivaatiota prosessiinsa ja ratkaisuunsa​.
 • Osallistujat jatkavat työtä, vaikka kohtaavat suuria vastoinkäymisiä.
 • Osallistujat löytävät omaperäisiä ja erilaisia ​​ratkaisuja suunnitteluhaasteeseensa.

Ota yhteyttä

Paula Vorne
paula.vorne(a)ouka.fi

Maikki Manninen
maikki.manninen(a)ouka.fi