Oulun ToolCamp haastaa oppilaat luovuuteen ja kekseliäisyyteen

Oulussa juhlistetaan lasten ja nuorten kekseliäisyyttä, luovuutta ja yhteistyötä marraskuun lopussa, kun ensimmäistä kertaa järjestettävä ToolCamp valloittaa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen. Uusia ideoita, tekemällä oppimista ja onnistumisen tunteita niin opettajille kuin oppilaillekin.

ToolCamp-päivää juhlistetaan 30.11.2021 Oulun yliopistolla, ja se huipentaa kokonaisuuden, johon yli kymmenen oululaista koulua on lähtenyt mukaan. Päivän aikana eri koulujen oppilaat pääsevät esittelemään tuomaristolle ja vierailijoille ratkaisujaan erilaisiin suunnitteluhaasteisiin. Päivän päätteeksi tuomaristo palkitsee ryhmiä eri kategorioissa. ToolCamp on käytännön esimerkki Oulun kouluissa tehtävästä STEAM (science, technology, engineering, arts & mathematics) -oppimisesta.

Oppilaat ratkaisevat konkreettisia haasteita ToolCampin aikana

ToolCamp on kokonaisuus, joka rakentuu kouluilla työskentelystä ja huipentavasta ToolCamp-päivästä. Oulun kaupungin eri toimijat ovat antaneet oppilaille ratkaistavaksi erilaisia suunnitteluhaasteita. Koulut voivat valita viidestä eri haasteesta, joita ovat koulun pihan suunnittelu, kulttuuritilan suunnittelu, STEAM-oppimistilan suunnittelu, kestävän kehityksen tavoitteen ratkaiseminen ja soittimen suunnittelu. Ensimmäiseen toteutukseen voivat osallistua oppilaat 4.–9. luokilta.

Osallistuvat koulut valitsevat keskuudestaan kolme ryhmää, jotka pääsevät edustamaan koulua ToolCamp-päivään ja kilpailemaan palkinnoista. Ryhmiä palkitaan erilaisissa kategorioissa, joita ovat muun muassa yhteistyö, vastuullisuus ja ongelmanratkaisu.

ToolCampin keskiössä on ideointi, suunnittelu, kokeileminen ja dokumentaatio.

ToolCampin juuret ovat Tanskassa

Oululaiset opettajat vierailivat muutama vuosi sitten Tanskassa, jossa järjestettiin paikallinen ToolCamp. Opettajat pääsivät tutustumaan paikalliseen toteutukseen, josta saatiin inspiraatiota Oulun omaan toteutukseen.

”Oli hienoa nähdä, kuinka oppilaat tarttuivat eri haasteisiin ja kehittivät niihin ratkaisuja. Siellä Toolcamp oli koko kaupungin juttu, johon osallistuivat kaikki koulut. Siitä inspiroituneena halusimme lähteä yhdessä kehittämään Oululle omaa kokonaisuutta.”, toteaa ToolCamp Oulun projektipäällikkö Paula Vorne.

Oululaiset opettajat pääsivät tutustumaan ToolCampiin Tanskassa tekemällä.

ToolCamp on työkalu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja merkitykselliseen tekemiseen

ToolCamp on suunniteltu toimimaan osana koulujen arkea ja se yhdistelee luontevasti eri oppiaineita ja teemoja. Samalla oppilaiden työelämätaidot, kuten ryhmätyö-, esiintymis- ja ongelmanratkaisutaidot vahvistuvat. Ytimessä on oppilaiden aktiivinen osallistuminen, kun he ovat vastuussa ratkaisun suunnittelusta ja tekemisen dokumentoinnista.

”ToolCamp tuo oppilaiden ideat näkyviin ja opettaa heille prosessin aikana erilaisia taitoja. Yhteinen tekeminen luo yhteisöllisyyttä kouluun ja päätöstapahtuma tarjoaa nuorille elämyksen, joka varmasti jää mieleen.”, jatkaa Vorne.

ToolCamp on osa Oulun merkittävää STEAM-työtä

Oulussa tehtävä STEAM-oppimiseen liittyvä kehittämistyö on edennyt vauhdilla viime vuosina. STEAM in Oulu -verkostossa on mukana jo yli 30 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yksikköä ja tekemisen tukena on merkittäviä paikallisia organisaatioita. STEAM-toiminnan ytimessä on oppilaslähtöinen pedagogiikka ja kokeileva toimintakulttuuri. Toimintaa tukevat erilaiset tila- ja työkaluratkaisut, joita hyödynnetään myös ToolCampin aikana.

”STEAM-oppimiseen liittyy vahvasti muotoiluajattelu, joka tulee oppilaille tutuksi prosessin aikana. Haasteita ratkaistaessa oppilaat tutustuvat kohderyhmään, tekevät taustatyötä ja ideoivat niiden pohjalta ratkaisunsa. Samanlaista prosessia hyödynnetään myös muissa STEAM-kokonaisuuksissa ympäri Oulua.”, kertoo STEAM in Oulu -verkoston koordinaattori, Maikki Manninen.

ToolCamp-päivässä innostutaan ja inspiroidutaan

ToolCamp-päivä järjestetään 30.11.2021 klo 9–15 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Päätapahtuman järjestävät yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, STEAM in Oulu -verkosto ja Oulun yliopisto. Päivän aikana oppilaat esittelevät ratkaisujaan tuomaristolle ja opettajat pääsevät inspiroitumaan omassa seminaarissaan.

”Odotan mielenkiinnolla päätapahtumaa ja oppilaiden tuotosten arviointia. Tuomaroinnin keskiössä on arvioida kokonaisuutta erityisesti suunnittelu- ja työskentelyprosessin, ei niinkään lopputuloksen näkökulmasta. Kutsun kaikki kiinnostuneet tutustumaan nuorten ideoihin marraskuun lopussa!”, päättää Vorne.

TUTUSTU TOOLCAMP-HAASTEISIIN JA PÄIVÄN OHJELMAAN