Jutut aiheesta steam

Kaikkein tärkein hetki – Oulun 3.-6.-musiikkiluokkien yhteinen STEAM-projekti

Oulun alaluokkien musiikkiluokat toteuttivat lukuvuoden 2021-2022 aikana yhteisen STEAM-kokonaisuuden Kaikkein tärkein hetki. Projektin huipennus nähtiin Madetojan salissa 23.5. pidetyssä musiikkiluokkien kevätkonsertissa, jossa lopullinen teos esitettiin kaikkien alaluokkien musiikkiluokkalaisten voimin ja jokainen lapsi oli teoksessa mukana myös laulaen tai soittaen. Lavalla kuultiin lasten tuottamaa äänimaisemaa yhdistettynä kuoroon ja orkesteriin sekä nähtiin tärkeistä hetkistä luotuja kuvamateriaaleja ja kuultiin tarinoita Kaikkein tärkeimmästä hetkestä.

Ihmisen yksi tärkeimmistä kokemuksista elämässä on kuulua yhteisöön ja tulla kuulluksi omana itsenään. Tämä oli projektin johtoajatus sen alusta loppuun asti. Tässä projektissa tarkoituksena oli luoda yhtenäinen ja näyttävä kokonaisuus, jossa yhdistettiin ääntä, kuvaa ja tarinankerrontaa. Projektin lähtökohdaksi ja toteutustavaksi valikoitui STEAM-pedagogiikka, sillä kokonaisuudessa haluttiin edistää ja yhdistää luovuutta ja uteliaisuutta sekä etsiä ratkaisuja kokonaisuuteen, jossa yhdistettäisiin eri oppiaineita, taidetta ja teknologiaa. Lisäksi tämän projektin tarkoituksena oli taiteen ja teknologian keinoin pohtia ja tutustua lapsen omaan arvo- ja tunnemaailmaan ja luoda näiden tarinoiden, kuvien ja äänien kautta jotain yhteistä, jossa jokainen lapsi sai olla osana yhteisöä omana itsenään.

Projekti aloitettiin jo syksyllä 2021, jolloin musiikkiluokkien oppilaat alkoivat pohtia oman elämänsä Kaikkein tärkeintä hetkeä. Jokainen oppilas tuotti omasta tärkeästä hetkestään tekstin, kuva- ja äänimaailman. Lasten tuottamien materiaalien jälkeen helsinkiläinen säveltäjä-kapellimestari Satu Simola kokosi kaikki ääni-, kuva- ja tarinamaailmat ja sävelsi niiden innoittamina teoksen kuorolle ja orkesterille, joka yhdisti lasten tuottaman materiaalin sekä livemusiikin yhdeksi kokonaisuudeksi. Koko teokselle tuli mittaa lähes 15 minuuttia ja se tarjosi kuulijoille moniaistisen ja viihdyttävän musiikkielämyksen. Myös lavalla esiintyneistä lapsista huokui esittämisen ilo ja kokemus siitä, että jokaisen kädenjälki näkyi ja kuului teoksessa.

Projektin aikana musiikkiluokkalaiset osallistuivat myös Kaikkein tärkein hetki -sävellystyöpajaan, jonka tuli pitämään Lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili. Äänimaailman kokoavana tahona toimi Satu Simolan lisäksi musiikkiluokanopettaja Ismo Koskela ja projektia kokonaisuutena koordinoi rehtori, musiikinopettaja Paula Hänninen. Teos, sen suunnittelu ja toteutus oli iso ponnistus kaikilta siihen osallistuvilta. Lopputulos oli näyttävä ja taidokas kokonaisuus, joka ainutlaatuisuudessaan kosketti niin esiintyjiä kuin kuulijoitakin.

Intoa ja iloa Oivaltamosta

Tervehdys varhaiskasvatuksen STEAM-hulinoista! Oulun kaupungin varhaiskasvatus on kuluneen lukuvuoden aikana hypännyt mukaan STEAMin innostavaan maailmaan. Intoa ja iloa Oivaltamosta hankkeeseen valittiin neljä varhaiskasvatuksen yksikköä, joiden kanssa aloitettiin yhteistyö alkuvuodesta 2022. Henkilöstö perehdytettiin STEAM-pedagogiikkaan sekä Oivaltamojen varustamiseen ja laitteisiin. Oivaltamot, eli varhaiskasvatuksen STEAM maker space -tilat rakentuvat syksyllä 2022 päiväkoteihin. Oivaltamo voi olla tilojen ja tarpeen mukaisesti joko kiinteä huone tai esimerkiksi liikuteltavat kärryt.

Intoa ja iloa Oivaltamosta hanke osallistui keväällä 2022 Amazing North & Toolcamp -tapahtumaan. Hanketta esiteltiin Pop up työpajan merkeissä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Intoa ja iloa OIvaltamosta työpajan keskeisiksi elementeiksi nostettiin leikki, luovuus ja rakentelu. Pop Up työpajaan lapset ja nuoret saapuivat ideoimaan ja rakentelemaan yhdessä tai erikseen siltoja tarjolla olevista yksinkertaisista materiaaleista. Valmiit sillat sijoitettiin viereiseen ”jokimaailmaan”. Jokimaailman keskiössä oli leikin ja STEAM-pedagogiikan kohtaaminen.

Amazing North – Oulun suurin STEAM-aiheinen tapahtuma

Oulun suurin STEAM-aiheinen tapahtuma Amazing North järjestetään 31.5.-1.6.2022 Ouluhallissa.  Ohjelmassa on mm. työpajoja lapsille ja nuorille, sekä puheenvuoroja opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Keskiviikkona 1.6. pääosassa on ToolCamp -kokonaisuus, joka on kekseliäisyyttä, luovuutta ja yhteistyötä juhlistava kokonaisuus. Sen aikana eri-ikäiset oppilaat työskentelevät haasteiden parissa ja ideoivat ratkaisuja niihin. ToolCamp on kokonaisuus, joka muodostuu työskentelystä koululla ja ToolCamp-päivästä. Oppilaat työskentelevät ryhmissä ensiksi omilla kouluillaan ja kouluilta valitaan edustajat ToolCamp-päivään. Päivän aikana oppilaat esittelevät luovat ja vastuulliset ratkaisunsa yleisölle ja tuomaristolle.

Amazing Northin järjestävät yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun STEAM -verkosto, Oulun yliopisto ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetustoimi.

Laitathan tapahtuman ajankohdan kalenteriisi ylös, ja tule paikan päälle kokemaan huikea kahden päivän elämys!